Trends, inspiratiebron en naslagwerk
voor de groene markt

Het ​Green Trend Report 2017/2018​ van Floramedia presenteert in een uniek rapport de mega-, micro- en macrotrends die de komende jaren hun stempel zullen drukken op de Europese groene markt. Want hoewel het soms zo lijkt, komen trends niet uit de lucht vallen.

Unieke combinatie van trends en data voor de groene markt

Het 124 pagina’s tellende rapport bestaat uit twee delen; trends en data, welke continu naar elkaar refereren. Het unieke document koppelt daarmee inspiratie en informatie aan nieuwe, relevante ontwikkelingen op het gebied van groen, in relatie tot urbanisatie, de vergrijzing en technologie. Aangevuld met de laatste marktcijfers, eigen onderzoek, inspirerende projecten en fotografie, vertaalt het rapport het verhaal wat de wereld van groen ons probeert te vertellen.

Inhoud en opbouw van het groene trendrapport

In het eerste deel van het Green Trend Report wordt in tekst en beeld geschetst welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op mega-, micro- en macroniveau een grote invloed uitoefenen op onze maatschappij. De trends worden geïllustreerd met inspirerende verhalen, projecten en fotografie. Trends komen niet uit de lucht vallen, ze hangen nauw samen met maatschappelijke veranderingen. Bevolkingsopbouw, migratie, verstedelijking en veranderde sentimenten spelen hierin een grote rol.

De onderbouwing van het trendonderzoek wordt in data en cijfers geduid in het tweede deel van het rapport. Dit gebeurt aan de hand van de laatste cijfers en gegevens op het gebied van import en export, demografie en technologische ontwikkelingen in Europa. De cijfers zijn door ons overzichtelijk in kaart gebracht en worden ondersteund met heldere infographics.

Groot plantenonderzoek onder green-minded consumenten

Daarnaast heeft Floramedia middels haar consumentenwebsite Tuinen.nl een eigen onderzoek uitgezet. Door 300 green-minded consumenten te ondervragen zijn er unieke inzichten verkregen in klant-plantrelaties. Welke planten en bloemen hebben zij het liefst thuis, waar wonen de grootste plantenliefhebbers en zit de Nederlander eigenlijk nog wel achter de spreekwoordelijke geranium?

Een onmisbare gids voor de toekomst van uw groene bedrijf

Het is de kunst om trends die relevant zijn voor eigen product- en conceptontwikkeling in de groene sector eruit te pikken. Het Green Trend Report 2017-2018 van Floramedia, inspiratiebron én naslagwerk, is hiervoor een onmisbare gids.

Omdat er meer beweging zit in ‘het groen’ dan ooit tevoren, is het voor de groensector een must om alle ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Met het Green Trend Report 2017/2018​ biedt Floramedia een schat aan informatie om nieuwe creatieve ideeën en innovatieve concepten te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Het Green Trend Report is een uitgave van Floramedia Group BV en verschijnt eens in de twee jaar.

Trends op mega,
macro en microniveau
onderbouwing
met data
aangevuld met een eigen
onderzoek onder plantliefhebbers
bijpassende texturen
en materialen
Delen via social media: