Nieuwe wettelijke regels EU-plantenpaspoort

Vanaf 14 december 2019 is het nieuwe plantenpaspoort verplicht!

Nieuwe plantenpaspoort

Per 14 december 2019 gelden er nieuwe wettelijke regels omtrent het plantenpaspoort. Deze regels worden vernieuwd om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. U heeft een plantenpaspoort nodig bij handel en vervoer van bepaalde planten en plantaardig teeltmateriaal binnen Europa. Waarschijnlijk heeft u al hier al het een en ander over gelezen in de media.

Plantenpaspoort voor alle opplant bestemde planten

Vanaf deze datum is het plantenpaspoort verplicht voor “alle voor opplant bestemde planten”. Dus planten die volledige planten kunnen voortbrengen en hiervoor bestemd zijn. Ook bloembollen vallen hieronder. Daarbij worden alle handelsbedrijven verplicht zich te registreren in het landelijke register van de NVWA. Alle handelsbedrijven krijgen een nieuw fytosanitair registratienummer.

De reeds plichtige soorten

Momenteel zijn er al plantpaspoortplichtige soorten, zij blijven het plantenpaspoort voeren conform de oude layouteisen tot 14 december 2019. Voor de reeds plichtige soorten is er een geïntegreerd model ontwikkeld wanneer u de nieuwe layout al wil doorvoeren vanaf 1 januari 2019. Vanaf 14 december gelden de regels voor de nieuwe layout.

Layout

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan het nieuwe plantenpaspoort moet voldoen. Onderstaand voorbeeld is één van de manieren waarop de verplichte onderdelen worden vermeld in de nieuwe layout. Vorm, grootte en lettertype mogen afwijken.

Zo moet in de linkerbovenhoek de EU-vlag in kleur of zwart-wit komen. In de rechterbovenhoek vermeldt u “Plantenpaspoort / Plant Passport”. Verder zijn er de codes A, B, C en D die op elk paspoort met een vermelding moeten komen te staan:
A = Botanische naam
B = ISO-code lidstaat, een koppelteken en uw fytosanitair registratienummer (bijv. NL-123456789).
C = Traceerbaarheidscode. Voor planten die gereed zijn voor eindgebruik (zonder verdere bewerking) is de traceerbaarheidscode (nog) niet verplicht en volstaat alleen de letter C.
D = Land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Belangrijk om te weten

Floramedia heeft zich ondertussen goed laten informeren over deze nieuwe wetgeving en wil u graag attenderen op het volgende:

  • Uw bedrijf moet (opnieuw) geregistreerd zijn bij Naktuinbouw en uw producten goedgekeurd door een keurmeester om geautoriseerd te worden om een plantenpaspoort te voeren.
  • Bent u reeds geregistreerd, dan ontvangt u automatisch bericht over uw nieuwe fytosanitaire registratienummer. Bent u nog niet bekend bij Naktuinbouw, dan dient u uw bedrijf zelf aan te melden.
  • Het plantenpaspoort brengt u aan per kleinste handelseenheid (bijv. per pot, doos, tray, Deense kar of vrachtwagen).
  • Voor de tussenhandel moet het mogelijk zijn om uw partij makkelijk te splitsen zonder dat er een nieuw plantenpaspoort bij hoeft.
  • Uw plantenpaspoort moet per plantsoort goedgekeurd worden door de keuringsdienst. Na goedkeuring bent u geautoriseerd om het plantenpaspoort te gaan voeren.
  • Het paspoort moet zichtbaar zijn en leesbaar met het blote oog.

Uw nieuwe label

Wanneer bijvoorbeeld op uw plantenlabel of potcover een plantenpaspoort vermeld moet staan, kunt u vanaf heden bij Floramedia terecht voor de wijziging in opmaak. Wacht niet te lang met uw aanvraag voor aanpassingen in uw huidige ontwerp, zodat ook uw informatiedragers tijdig in orde zijn. Inmiddels zijn de eerste opmaken door Floramedia met een nieuw plantenpaspoort goedgekeurd door de keurmeesters.

Voor alle informatie en de FAQ’s, kunt u terecht op de website van de Naktuinbouw. Kunnen wij vast voor u aan de slag? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Bron: Naktuinbouw

want to share it with the world?